Budapešti, dňa 9.11.2013 predpoludním

Budapest
2013.11.09.

OSOBNÉ ODPORÚČANIA PRE KONFERENCIU

Milí Záujemci! Milý Bratia!

Verím, že každý z nás má vodcovské schopnosti. Vo výučbe teórie o vodcovstve sa snažíme polievať práve tieto semená, aby vyklíčili a vyrástol z nich veľký a rozvetvený strom. Ten kto je múdry, žije z dlhoročných skúseností iných. Verím, že všetko stojí a padá s vodcovstvom. Za posledných 15 rokov som prečítal veľa kníh o vodcovstve založenom na Biblii a tímovej práci, ale nikdy v živote neovplyvnil môj život ani jeden spisovateľ v takej miere, ako pán John C. Maxwell. Preto je pre nás veľkou úctou, že prijal naše pozvanie, a 9. novembra bude prednášať významným osobnostiam maďarského a medzinárodného cirkevného a obchodného života o tom, čo človek k dosiahnutiu úspechu v práci a v budovaní kontaktov potrebuje. Svoje služby John C. Maxwell poskytuje na jednej strane obchodníkom, na druhej strane sa snaží motivovať svetských rozhodcov, aby ich život bol čo najlepšou referenciou, a preto sme sa s kolegami rozhodli rešpektovať to a usporiadali sme dve konferencie, dopoludnia očakávame našich kresťanských bratov, popoludním zasa obchodníkov, podnikateľov, ktorí chcú postúpiť vo svojej práci, v individuálnom a spoločenskom živote.

V mene organizátorov, s úctou:
Süveges Imre
predseda, Frontvonal Alapítvány /Fond Frontline/

vedúci pastor, Omega Hálózat /Sieť Omega/


"Žijeme v dobe, keď si nemôžeme dovoliť, aby sme sa len tak unášali prúdom súladu udalostí. Mali by sme žiť vedome, niekedy musíme byť vodcami v rodine aj v práci, ak nechceme, aby sa všetko „zrútilo” okolo nás. Aj kresťania sú vedení. Vzkriesený Kristus nás vedie duchom svätým a písmom cez „úzku cestu“ aby sme sa stali vodcom, ktorý je schopný sám seba aj iných viesť do Božieho kráľovstva už aj v pozemskom každodennom živote.“

Steinbach József
biskup, Podunajské reformované biskupstvo

predseda, MEÖT


"Písmo nás učí, že navzájom si pomáhajme podľa miery Božích darov ako dobrí správcovia rozmanité Boží milosti (1 Peter 4,10). Pán Boh bohato požehnal Dr. Johna C. Maxwella s talentom pre učenie a vedenie a dal mu úlohu šíriť svoje vzácne vedomosti cez knihy a semináre tím, ktorí tieto vedomosti využijú nielen vo svojom osobnom živote ale šíria ich ďalej (2 Timoteus 2:2). Tak ako hudobne talentovaný brat potrebuje neustále brúsiť svoj talent a cvičiť veľa hodín, aby velebenie Boha bolo čo najúčinnejšie, aj poslanie na vodcovstvo sa vie najlepšie rozvinúť a byť pre iných požehnaním len v prípade, že človek neustále rozvíja svoj vrodený talent cez hodnoverné učenie. Knihy o vodcovstve Johna C. Maxwella poskytnú pomoc každému, kto ho potrebuje. “

Vincze Gábor
vedúci pastier, Élő Ige Gyülekezet /Cirkev Živé Písmo/


"Už roky čakám, kedy vyjde na maďarskom knižnom trhu nová kniha Johna C. Maxwella. Chváľa bohu pravidelne vychádzajú novšie a novšie jeho knihy! Onedlho sa dostanú na moju poličku, a po prvom prečítaní ich prečítam odznova, ak sa pripravujem na seminár alebo v ťažkých situáciach ich čítam ako návod. Mám rád jeho štýl, o dôležitých veciach hovorí jasne a ľahko, svoju reč ilustruje aj príbehmi. Nenechám si ujsť ani túto konferenciu: Maxwell bude prednášať o vodcovstve v Budapešti. Odporúčam účasť každému kresťanskému vodcovi!“

Pataky Albert
predseda, Magyar Pünkösdi Egyház /Maďarský Turíčny Cirkev/
Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége /združenie evanjelických slobodných cirkví/


“Nie je jednoduché odpovedať na otázku, ktoré sú tie najdôležitejšie charakteristické rysy krešťanského vodcu. Oplatí sa pozrieť v takom príprade na Ježiša Krista, akú odpoveď by dal on a ako by sa zachoval dnes! Zaujímavé je, že Kniha Zjavení opisuje Krista ako Baránka Božieho a súčasne aj ako leva z pokolenia Júdovho. Na prvý pohľad sa to môže zdať kontroverzne, predsa opisuje správne podstatu vodcovstva Ježiša. Baran symbolizuje pokoru a odhodlanie k utrpeniu, obetovanie života, čistotu a dobrú vôlu. Lev odráža moc, dobývanie, spravodlivosť a kráľovskú hodnosť. Kresťanské vodcovstvo je teda službou. Nasledovanie Ježišovho modelu znamená slúžiť iným a zaplatiť cenu, aby sa iní stali slobodnými k plneniu skutočného božieho volania. Preto ak sa chceme stať účinným a úspešným kresťanským vodcom, by sme mali nasledovať tento model!“

Rátkay János
národný riaditeľ, Alpha Magyarország

partner, xpand Magyarország Kft.


"Úspech nášho života závisí od toho, koho poslúchneme. Jediná dobrá rada môže ovplyvniť pozitívne celý náš život. John Maxwell je odborníkom na leadership, na jeho rady sa môžeme kľudne spoľahnúť, pretože popritom, že je vynikajúcim teoretickým a praktickým odborníkom na vedenie, jeho život prináša plody, veď je vedený Kristom."

Szenczy Sándor
predseda, Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány /Nadácia dobročinnosti baptistov/


"Milý môj Priateľ!

Radím Ti, aby si na 9. novembra nijaký program neplánoval. Príď dopoludní na Hungexpo, do pavilonu „A”. Staň sa súčasťou jedinečnej príležitosti a stretni svetovo úspešného trénera, ak Ťa zaujíma, ako myslí John C. Maxwell, ktorý pravidelne prednáša v najväčších firmách sveta Fortune 500, a je svetovou jednotkou a odborníkom na vodcovstvo. Poslanci Spojených národov, predstavitelia veľkých organizácií, vojenskí a cirkevní predstavitelia počúvajú jeho rady a učenia o fígľoch vodcovstva. Je to jedinečná príležitosť, ktorú vynechať by bol hriechom!

Kvalita v štúdiu a v získaní vedomostí je – ak sa učíme od tých najlepších. Skvelou príležitosťou je spoznať myslenie úspešných ľudí od takej osoby, ktorá je v tom jedinečná a bezkonkurenčná. Nezabudnite – múdry človek sa učí z vlastnej skúsenosti, ale buduje kariéru zo skúsenosti iných. Je tu šanca, aby sme spolu čerpali vieru, odvahu, sebavedomie pre úspešnú budúcnosť! Najlepšia cesta k dokonalosti!

Tonk Emil
„Dr. Ako”
„Je dôležitejšie pomáhať ľuďom, ako ich urobiť šťastným”