Budimpešta, 9. 11. 2013., prepodne

Budapest
2013.11.09.

Délelőtti előadás

DOGAĐAJ GODINE ZA VOĐSTVO!

Nepamćenointeresovanje!

PoštojeučenjeMaksvelapoznato i omiljeno i u hrišćanskimkrugovimanašezemlje, interesovanjejeogromno.Dođite i Vi!

PORUKA OD
DŽONA K. MAKSVELA

Budimpešta,
9. novembar 2013.

HUNGEXPO "A"

Džon K. Maksvel

Verodostojanposlovnipredavač

DovodimoVampredavačasvetskogglasa, osnivača EQUIP obukakoji u Mađarskojsadprviput deli svojemisli i savetesahrišćanskimvođama.

TIM, USPEH, VEZE, VOĐSTVO

Jednoprepodnezahrišćanskuslužbu

Isplati se poslušatisaveteDžona K. Maksvela. Veomajevažnodobrorukovatisagorenavedenimpodručjima, da bisteštoefikasnijeslužili veri.

„Važnije je pomoći ljudima, nego ih učiniti srećnim”

Džon K. Maksvel, jedanodnajznačajnijihposlovnihpredavača i duhovnihpastirasvetaprviputpodučava u Mađarskoj!

PodučavanjeDžona K. Maksvelafokusirano na vođstvojemeđunarodnonajpriznatija i najčešćeupotrebljivanametoda. Kaoduhovnipastirsvojaučenjagradi na istinamaBiblije i u saglasnostisanjima. Kaoduhovnipastirsa 30 godinaiskustva i kaoučitelj u verskojzajednicisavišegodišnjimiskustvomgodinamapomažehrišćanskimvođama da b ioni štoefikasnijevršilisvojposao, svojuslužbu.

Odnjegovihknjigadosadajeprodato 21 milionaprimeraka na svetu, a zahvaljujućitome u 174 zemaljavišeod 5 milionakvalifikovanihbiznismenauspešnovršisvojposao.

Ovakonferencijamože biti odlučujućikoraki u Vašojslužbi. PoslovnapodučavanjaDžona K. Maksvelasunajtraženijaširomsveta, a dokazanasu i u praksi.Nemojtepropustitiovupriliku, uložite u svojuslužbuprekoovekonferencije.

Dođite i Vi! Na konferncijuočekujemosvakoghrišćanskogslužioca, vođu, učenika....

Daljidetalji...

„Važnije je pomoći ljudima, nego ih učiniti srećnim”