Budapesta, la 09.11.2013, înainte de masă

Budapest
2013.11.09.

RECOMANDĂRI PERSONALE PENTRU CONFERINȚĂ

Dragi participanți! Dragi frați!

Cred, că abilitatea de a conduce se naște o dată cu noi. Când predăm teoria conducerii, udăm această sămânță, ca aceasta să înmugurească și să devină un copac mare, impozant. Pe parcursul anilor adunăm o multe experiențe, pe care cei înțelepți le preiau cu plăcere. Afirm că totul depinde de procesul de a conduce. În ultimii 15 ani am citit numeroase cărți despre conducerea pe baze biblice, despre jocul în echipă, dar nici unul dintre autori nu a avut un impact într-atât de mare asupra vieții, muncii și serviciului meu, ca și John C. Maxwell. Este o mare onoare că ne-a acceptat invitația și, în 9 noiembrie 2013, va ține prelegeri în fața a numeroși reprezentanți de seamă, bisericești și din mediul de afaceri, ungari și din străinătate, despre acel Plus necesar unei activități încununate de succes, unui serviciu performant, unor relații reușite. Deoarece activitatea lui John C. Maxwell are două direcții, pe de o parte se adresează conducătorilor creștini, oamenilor de afaceri, pe de altă parte motivează și ajută persoane de decizie laice ca să-și transforme propria viață în cea mai bună referință, am hotărât, împreună cu colegii mei, să respectăm aceste două aspecte: Organizăm, deci, două conferințe, înainte de masă îi așteptăm pe frații creștini, iar după masă pe toți acei întreprinzători, oameni de afaceri care doresc să avanseze atât în activitatea lor, cât și în viața individuală și socială.

În numele organizatorilor, cu drag:
Süveges Imre
președinte, Fundația Frontvonal

pastor principal, Rețeaua Omega


„Trăim niște vremuri unde nu ne putem permite să fim doar duși de curentul evenimentelor, întâmplărilor înconjurătoare. Trebuie să ne dirijăm viața în mod conștient, iar mulți dintre noi trebuie să-și asume rolul de conducător în propria familie, la locul de muncă, dacă nu dorim ca totul să se ”dezintegreze”. Ca și creștini însă, suntem și conduși. Cuvântul și Sfântul Duh al lui Cristos ne conduc pe o ”potecă îngustă” și prin El putem chiar și noi să devenim acei conducători care au putința de a-și conduce congregația, și pe ei înșiși, spre Tărâmul lui Dumnezeu, aici, în timpul nostru pământesc.”

Steinbach József
episcop, Episcopia Reformată Dunántúl

președinte, Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Ungaria


„În Cuvântul lui Dumnezeu stă scris: ca fiecare din voi să slujească altora, în trupul lui Cristos, după darul pe care l-a primit (1 Petru 4:10). Domnul i-a dăruit, din plin, lui Dr. John C. Maxwell, daruri de conducător și învățător, și L-a chemat ca prin scrierile și prelegerile sale să dea mai departe comorile adunate în viața lui acelora care nu numai că vor folosi aceste cunoștințe în viața și serviciul lor, ci le vor preda mai departe altor oameni (2 Timotei 2:2). Așa cum un frate dăruit cu talent muzical are nevoie de o continuă învățare și multe ore de exersare pentru a-și cizela darul și pentru ca slăvirea lui Dumnezeu să o poată face cât mai mulțumitoare, tot așa și cei chemați să conducă atunci pot să se desăvârșească în activitatea lor, și prin aceasta să devină o binecuvântare pentru alții, dacă își dezvoltă, fără oprire, darul înnăscut cu ajutorul unor învățături autentice. Cărțile, cu această tematică, ale lui Dr. John C. Maxwell, pot să ofere tuturor un ajutor esențial în această direcție.”

Vincze Gábor
pastor principal, Congregația Élő Ige


„De ani buni urmăresc, pe piața de carte din Ungaria, noile apariții ale cărților lui John C. Maxwell. Lăudat fie Domnul pentru regularitatea aparițiilor acestora! După ce au ajuns pe rafturi, în curând ajung și în biblioteca mea, ca, după prima lectură, să le recitesc, din nou, pregătindu-mă pentru prelegeri, sau ca un îndrumar în situații decizionale problematice. Îmi place stilul acestuia, modul cum vorbește despre lucruri importante într-un fel clar și degajat, ilustrându-și ideile cu multe istorisiri. Așa cum fac și cu cărțile lui, m-am ”repezit” asupra veștii: Maxwell va ține în, Budapesta, prelegeri despre conducere. Cu mare bucurie recomand participarea tuturor conducătorilor creștini!”

Pataky Albert
președinte, Biserica Penticostală Ungară
Federația Bisericilor Evanghelice Libere


„E dificil de răspuns la întrebarea: care ar fi principalele caracteristici ale unei conduceri creștine. Dar totdeauna merită să-L vezi pe Iisus, cum ar gestiona El această problemă, ce atitudine ar avea azi! Este interesant faptul că în Apocalipsa lui Ioan Iisus este descris ca mielul lui Dumnezeu, și totodată, ca leul din tribul lui Iuda. Acest aspect, la prima vedere, ar părea o contradicție, dar în același timp, descrie foarte bine esența imaginii de conducător al lui Iisus. Mielul reprezintă smerenia și acceptarea suferinței, sacrificarea vieții lui, curățenia și bunăvoința. Leul reflectă, în schimb, autoritatea, cucerirea, dreptatea și rangul regal. Deci conducerea creștină reprezintă un serviciu în slujba altora. Urmarea modelului lui Iisus reprezintă slujirea altora și plata acelui preț ca alții să devină liberi pentru împlinirea chemării lor. Și noi trebuie să urmăm acest model pentru ca, în calitatea noastră de conducători creștini, să putem deveni eficienți și performanți!”

Rátkay János
director național, Alpha Magyarország

partener, xpand Magyarország Kft.


„Succesul în viață depinde, în mare parte, de cine ascultăm. Un singur sfat bun poate avea un efect pozitiv asupra întregii noastre vieți. John Maxwell este un conferențiar pe ale cărui sfaturi putem să ne bazăm liniștiți, pentru că, pe lângă faptul că este un cunoscător de excepție, atât teoretic cât și practic, a procesului de conducere, viața lui este condusă și îmbelșugată de Cristos.”

Szenczy Sándor
președinte, Fundația Baptistă de Caritate


„Dragă prietene!

Te sfătuiesc să nu îți planifici alt program pentru după masa zilei de 9 noiembrie. Fii prezent în pavilionul ”A” al Hungexpo. Participă la o oportunitate unică, cunoaște-l pe cel mai eminent specialist în leadership din lume. Dacă te interesează cum gândește John C. Maxwell, cel care ține prelegeri în mod constant la Fortune 500 - pentru șefii celor mai mari corporații -, cel care este denumit și Guru Numărul Unu al Leadershipului. Sfaturile și învățăturile sale, despre ingeniozitățile procesului de conducere, sale sunt ascultate de ambasadorii Națiunilor Unite, de conducători ai marilor organizații și de șefii bisericilor. Este o oportunitate extrem de rară, pe care ar fi o greșeală, dacă nu chiar un păcat, să-l omiți!

Calitatea reală în învățătură, în îmbogățirea cunoștințelor noastre - să înveți de la cel mai bun. Este o posibilitate excepțională să vezi modul de gândire al unor oameni de succes, prin intermediul unei persoane, care, în acest domeniu, reprezintă un real și incomparabil exemplu. Nu uita - omul deștept învață foarte mult din propriile experiențe, dar face carieră pe seama experiențelor altora. Vom avea ocazia să căpătăm încredere, curaj și cunoștințe sigure, pentru viitoarele succese! Cea mai bună cale spre excelență!"

Tonk Emil
„Dr. Hogyan”
„Este mai important să ajuți oamenii, decât să-i faci fericiți.”