Budapest, 2013. november 9. 09:30

Budapest
2013.11.09.

Személyes ajánlók a konferenciához

Vezetni kiváltság és felelősség. Vannak született vezetők; rátermett, alkalmas emberek. Vannak jó századosok, jó ezredesek, jó tábornokok. Egyesek feljebb lépnek a ranglétrán és ott is sikerrel veszik az akadályokat, mások azonban egy következő szinten kudarcot vallanak, mert nem tudják megfelelően kezelni az előttük álló feladatokat. Sokan pedig más területeken kaptak becses ajándékokat Istentől.

Mindannyian szeretnénk megtalálni azt a helyet, ahová az Úr állított bennünket (Róma 12,4; Hab 2, 1), s megfelelő módon élni azzal a felhatalmazással, amit az Úr „építésre, és nem rombolásra adott.” (2 Kor 13,10) Elhívásunk felismerése mellett törekednünk kell annak betöltésére - és ez nem megy odaszánás és erőfeszítés nélkül. Isten felhív minket erre a tanulásra (Ézs 1,17; Róma 16, 19). Ebben vezet bennünket Igéjében, ahol Isten Szentlelke által megnyilhat előttünk Mózes, Józsue, Nehemiás, és a többi bibliai vezető példaadó élete, és az Úr Jézussal való személyes kapcsolatban mi magunk is Isten Országának részesivé, munkatársaivá válhatunk. Kiváltság, hogy Isten népéhez tartozhatunk, és azoktól, akik közöttünk a hitben és a tudományban előttünk járnak, tanulhatunk. (Zsid 5,14) Így ajánljuk számotokra ezt a nagyszerű lehetőséget is, hogy növekedhessünk, és szolgálatunkban egyre inkább kiteljesedhessünk, munkálva népünk javát, s dicsőséget adva mennyei Királyunknak!

Isten áldását kívánjuk az életetekre!

Az ALIANSZ vezetősége


Örömmel vettem a hírt, hogy végre Magyarországon is tart előadást John. C. Maxwell, a híres keresztyén vezetési-szakértő. Gyakorlati tapasztalatomból tudom, gyülekezeteink vezetése keresztyén elkötelezettséget, valamint vezetői szaktudást is igényel. A kettő szorosan összefügg, sőt, meglátásom szerint nem választható el egymástól. Minden egyházi és gyülekezeti vezetőt bátorítok arra, vegyen részt a Maxwell vezetőképzőn, és tanuljunk együtt olyan szakembertől, aki nemzetközi egyházvezetői tapasztalattal rendelkezik. Pál Apostol Timóteushoz írott leveléből a következő ige erősítsen minket elhatározásunkban: „Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél.” (1Tim 4,6)

Fischl Vilmos
főtitkár, MEÖT


Kedves Érdeklődők! Kedves Testvérek!

Hiszem, hogy a vezetői képesség velünk születik. Amikor vezetés-elméletet tanítunk, ezt a magot öntözzük, hogy kihajtson, és nagy, terebélyes fává nőjön. Évek alatt sok tapasztalatra tesz szert az ember, és aki bölcs, ezeket szívesen átveszi. Vallom, hogy a vezetésen áll vagy bukik minden. Az elmúlt 15 évben számos könyvet elolvastam a bibliai alapú vezetésről, a csapatjátékról, de egyik író sem volt olyan hatással az életemre, munkámra, szolgálatomra, mint John C. Maxwell. Nagy megtiszteltetés, hogy elfogadta felkérésünket, és 2013. november 9-én a magyar és nemzetközi egyházi, valamint üzleti élet jeles képviselői előtt előadásokat tart arról, hogy mi az a Plusz, amire szükség van a sikeres munkához, szolgálatokhoz, kapcsolatépítéshez. Mivel John C. Maxwell szolgálata két irányba mutat, egyrészt a keresztény vezetőket, üzletembereket célozza meg, másrészt világi döntéshozókat motivál, segít, hogy a saját életük legyen a legjobb referencia, úgy döntöttünk kollégáimmal, hogy ezt tiszteletben tartjuk: Két konferenciát szervezünk, délelőtt a keresztény testvéreket várjuk, délután pedig mindazokat a vállalkozókat, üzletembereket, akik szeretnének előbbre jutni a munkájukban, egyéni és közösségi életükben.

A szervezők nevében, szeretettel:
Süveges Imre
elnök, Frontvonal Alapítvány

vezető lelkipásztor, Omega Hálózat


"Olyan korban élünk, ahol nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyszerűen csak sodródjunk a bennünket körülvevő eseményekkel, történésekkel. Tudatosan vezetni kell saját életünket és sokaknak vezetőnek kell lenniük családjukban, munkahelyükön is, ha nem akarjuk, hogy minden "szétcsússzon". Keresztyén emberként, azonban vezetettek is vagyunk. A feltámadott Krisztus Szentlelke és Igéje által vezet a "keskeny úton" és általa tudunk mi magunk is olyan vezetővé válni, akik önmagukat és a rájuk bízottakat is Isten Országa felé tudjuk vezetni, már itt a földi mindennapokban."

Steinbach József
püspök, Dunántúli Református Egyházkerület

elnök, MEÖT


„Isten Igéjében az áll, hogy mindenki a neki adatott kegyelmi ajándékkal szolgáljon Krisztus Testében (1 Péter 4:10). Dr. John C. Maxwellt az Úr gazdagon megáldotta tanítói és vezetői ajándékkal, és arra hívta el, hogy írásain és előadásain keresztül az életében felhalmozódott kincseket átadja olyanoknak, akik ezeket az ismereteket nem csak személyes életükben és szolgálatukban használják majd, hanem ők maguk is továbbadják másoknak (2 Timóteus 2:2). Ahogyan egy zenei tehetséggel megáldott testvérnek ajándéka csiszolásához folyamatos tanulásra és sok-sok órányi gyakorlásra van szüksége, hogy Isten iránti dicsőítése minél megelégítőbb lehessen, úgy a vezetésre elhívottak is akkor tudnak szolgálatukban leginkább kiteljesedni, és másoknak áldás lenni, ha hiteles tanítások által veleszületett ajándékukat szakadatlanul fejlesztik. Dr. John C. Maxwell vezetésről íródott könyvei ebben nyújthatnak mindenkinek elengedhetetlen segítséget.”

Vincze Gábor
vezető lelkész, Élő Ige Gyülekezet


"Évek óta lesem mikor jelenik meg új könyv John C. Maxwelltől a magyar könyvpiacon. Hála Istennek rendszeresen jönnek ki az újabbak! Megjelenésük után hamarosan a könyvespolcomra kerülnek, hogy az első átolvasás után újra és újra a kezembe kerüljenek előadásra készülve, vagy egy nehéz vezetői helyzetben útmutatóul. Szeretem a stílusát, ahogy fontos dolgokról jól érthetően és könnyeden tud szólni, sok-sok történettel illusztrálva mondanivalóját. Amint új könyveire, most is „rácsaptam” a hírre: Maxwell Budapesten tart előadásokat a vezetésről. Örömmel ajánlom a részvételt minden keresztény vezetőnek!"

Pataky Albert
elnök, Magyar Pünkösdi Egyház
Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége


“Nem könnyű választ adni arra a kérdésre, melyek a keresztény vezetés főbb jellemzői. De mindig érdemes Jézus Krisztusra nézni, Ő hogyan kezelte ezt a kérdést, és hogyan viselkedne ma! Érdekes, hogy a Jelenések könyve Jézust úgy írja le, mint Isten bárányát, ugyanakkor mint oroszlánt Júda törzséből. Ez elsőre ellentmondásnak tűnhet, ugyanakkor jól leírja Jézus vezetésről alkotott képének lényegét. A bárány az alázatot és a szenvedés vállalását, életének feláldozását, a tisztaságot, a jóakaratot jelképezi. Az oroszlán pedig visszatükrözi a hatalmat, a hódítást, az igazságosságot és a királyi rangot. A keresztény vezetés tehát szolgálat. A jézusi modell követése nem más, mint mások szolgálata és annak az árnak a megfizetése, hogy mások szabaddá váljanak a valódi elhívásuk betöltésére. Ezt a modellt kell nekünk is követnünk ahhoz, hogy keresztény vezetőkként hatásosak és eredményesek lehessünk!"

Rátkay János
nemzeti igazgató, Alpha Magyarország

partner, xpand Magyarország Kft.


"Életünk sikere nagyban azon múlik, hogy kire hallgatunk. Egyetlen jótanács egész életünkre pozitív hatással lehet. John Maxwell olyan előadó, akinek a tanácsaira nyugodtan alapozhatunk, mert amellett, hogy a vezetés kiváló elméleti és gyakorlati ismerője, életét Krisztus vezeti és teszi gyümölcsözővé."

Szenczy Sándor
elnök, Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány


"A vezető legfontosabb ismérvei közé kell, hogy tartozzon, hogy tudja: mindig lehet és kell is jobban végezni a teendőit.

Időnként mélyen átérzem a felelősségét annak, hogy mi múlhat a döntéseimen. Fontosnak tartom, hogy alázattal megvizsgáljunk mindent és taníthatóak legyünk mi magunk is. Folyamatosan fejlődnünk kell, nyitottnak lenni, hiszen a világ is folyamatosan változik körülöttünk, és nekünk bizonyos mértékben alkalmazkodnunk kell ehhez. Nem mindegy azonban, hogy milyen mértékben. Hiszen a változások mellett, vannak olyan örökérvényű dolgok, amikhez ragaszkodnunk kell, mert ha ezekről megfeledkezünk könnyen kicsúszhat a talaj a lábunk alól. A legfőbb mérce számomra - nem csak vezetőként, hanem keresztényként is - a Szentírás.

Szívesen tanulok olyan embertől, aki a vezetés területén sokat tapasztalt, bölcs hozzáállással kezeli és tanítja ezt a témát, mindeközben ragaszkodik a bibliai értékrendhez. Kíváncsian várom az alkalmat, hogy John C. Maxwelltől tanuljak, és örömmel hívom ismerőseimet is, és ajánlom ezt a kivételes lehetőséget mindenkinek!"

László Viktor
főszervező, Ez az a nap! Rendezvények


"Kedves Barátom!

Azt tanácsolom, hogy november 9-én más programot ne tervezz. Legyél ott a Hungexpo „A” pavilonjában. Legyél részese egy vissza nem térő alkalomnak, találkozz a világ legkiválóbb vezetői trénerével. Ha érdekel, hogyan gondolkodik John C. Maxwell, aki rendszeresen tart előadás a Fortune 500 – a világ legnagyobb vállalatai - vezetőinek, akit a Világ Elsőszámú Vezetési Gurujának neveznek. Az Egyesült Nemzetek nagykövetei, nagy szervezetek vezetői, katonai és egyházi vezetők figyelik és hallgatják tanácsait, tanításait a vezetés fortélyairól. Ritka alkalom, amit kihagyni vétek, sőt bűn!

Az igazi minőség a tanulásban, a tudásunk gyarapításában – a legjobbtól tanulni. Nagyszerű lehetőség betekinteni a sikeres emberek gondolkodásába olyan személytől, aki ebben egyedülálló, páratlan és igazi példa. Ne felejtsd – az okos ember a saját tapasztalataiból sokat tanul, a másokéból épít igazán karriert. Itt lesz az alkalom együtt meríteni hitet, bátorságot, magabiztos tudást a jövő sikereihez! Legjobb út a kiválósághoz!"

Tonk Emil
a „Dr. Hogyan”
„Fontosabb segíteni az embereket, mint boldoggá tenni őket”